kiểm định an toàn, huấn luyện an toàn, an toàn lao động, an toàn xây dựng, kiểm dịnh xây dựng, kiểm định miền nam

kiểm định an toàn, huấn luyện an toàn, an toàn lao động, an toàn xây dựng, kiểm dịnh xây dựng, kiểm định miền nam

kiểm định an toàn, huấn luyện an toàn, an toàn lao động, an toàn xây dựng, kiểm dịnh xây dựng, kiểm định miền nam

kiểm định an toàn, huấn luyện an toàn, an toàn lao động, an toàn xây dựng, kiểm dịnh xây dựng, kiểm định miền nam

kiểm định an toàn, huấn luyện an toàn, an toàn lao động, an toàn xây dựng, kiểm dịnh xây dựng, kiểm định miền nam
kiểm định an toàn, huấn luyện an toàn, an toàn lao động, an toàn xây dựng, kiểm dịnh xây dựng, kiểm định miền nam

PHƯƠNG TIỆN BẢO HỘ LAO ĐỘNG-Hướng dẫn lựa chọn nút tai chống ồn phù hợp

Ngày đăng: 20/07/2017

Hướng dẫn lựa chọn nút tai chống ồn phù hợp

Khi sử dụng kết hợp thiết bị bảo vệ thính giác với kính bảo hộ, mặt nạ phòng độc, v.v… đảm bảo rằng không làm ảnh hưởng đến năng suất lao động

Hàng ngày, chúng ta tiếp xúc với mối nguy hiểm tiềm tàng từ tiếng ồn trong môi trường. Vì vậy, điều đáng nói ở đây là người lao động làm việc ở những nơi có mức tiếng ồn cao và liên tục cần phải lựa chọn giữa sử dụng nút tai hoặc tai nghe bảo hộ để giảm độ ồn tới mức có thể chấp nhận được. Chúng ta sẽ thảo luận về các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn nút tai chống ồn phù hợp với công việc.

Bước 1: Xác định mức ồn của bạn

Đã xác định được mức ồn và tần số âm thanh tương ứng hay chưa (dB và Hz)?

Nếu chưa, hãy xem danh sách các nguồn gây tiếng ồn phổ biến ở cuối bài. Trên một số máy móc và dụng cụ điện, bạn có thể nhìn thấy mức ồn dB trong sách hướng dẫn sử dụng hoặc được ghi trên nhãn của thiết bị đó.

Nếu có, làm giống như ví dụ này: giá trị tiếng ồn tính toán khuyến cáo khi sử dụng nút tai chống ồn là nhỏ hơn 85dB (A). Vì vậy, lấy mức ồn dB trừ đi 85dB sẽ được mức ồn tối thiểu cần phải giảm để bảo vệ người lao động. Điều quan trọng là đưa ra mức giảm vừa đủ nhưng không giảm quá nhiều để ảnh hưởng đến người lao động. Cần hiểu rõ mức ồn tiếp xúc trong toàn bộ ca làm việc và lựa chọn nút tai chống ồn trên cơ sở của mức độ tiếp xúc đó, và không sử dụng mức ồn cao nhất đo được giống như hướng dẫn của bạn.

Ví dụ:

Nếu bạn sử dụng máy cưa, và mức ồn dB là 110 dB (A). Giá khuyến cáo cho ngưỡng chịu đựng của tai là dưới 85 dB (A). Do đó, bạn cần một nút tai chống ồn có khả năng làm giảm ít nhất 25 dB (110-85 = 25).

Khi xem xét lựa chọn một nút tai chống ồn với một mức độ bảo vệ thấp hơn:

• Thời gian tiếp xúc có ít hơn bốn giờ? Mức độ bảo vệ của nút tai chống ồn dựa trên tiếng ồn tiếp xúc trong vòng 8 giờ làm việc. Nếu tiếp xúc ít hơn, bạn nên xem xét lựa chọn một mức độ bảo vệ thấp hơn.

• Bạn có cần phải nghe thông tin quan trọng từ các đồng nghiệp, tín hiệu cảnh báo v.v…? Hãy xem xét lựa chọn một mức độ bảo vệ thấp hơn hoặc sử dụng nút tai chống ồn cân bằng điện tử.

• Bạn có bị mất thính lực không? Nếu bạn là một người khiếm thính, có thể bạn gặp khó khăn trong việc giao tiếp trong môi trường ồn ào. Nếu bạn chọn thiết bị bảo vệ thính giác mức độ cao nhất, thậm chí bạn có thể cảm thấy khó khăn hơn khi giao tiếp hoặc lắng nghe các tín hiệu cảnh báo.

Khi xem xét lựa chọn một nút tai chống ồn với một mức độ bảo vệ cao hơn:

• Tiếng ồn chủ yếu phát sinh ở dải tần số thấp? Nếu tiếng ồn tần số thấp là chủ yếu, bạn nên xem xét lựa chọn một mức độ bảo vệ cao hơn vì tiếng ồn tần số thấp rất khó để triệt tiêu.

• Bạn có cần phải đeo kính bảo hộ, mặt nạ v.v…? Khi sử dụng kết hợp thiết bị bảo vệ thính giác với kính bảo hộ, mặt nạ phòng độc, v.v… đảm bảo rằng không làm ảnh hưởng đến năng suất lao động. Nếu bạn không chắc chắn, tìm kiếm thêm tư vấn và hướng dẫn hoặc lựa chọn một nút tai chống ồn với mức độ bảo vệ cao hơn một chút.

• Có bất kỳ nguồn tiếng ồn nào khác gần đó? Nếu có nguồn tiếng ồn khác gần đó, bạn nên cân nhắc lựa chọn một mức độ bảo vệ cao hơn.

Bước 2: Chọn kiểu nút tai chống ồn phù hợp

• Nơi làm việc của bạn có yêu cầu phải đội một chiếc mũ cứng không? Nếu có, hãy chọn một nút tai có khe cắm. Hãy chắc chắn rằng chiếc mũ cứng mà bạn dùng có khe cắm phổ thông có thể được sử dụng kết hợp với nút tai đó.

• Bạn có cần phải đeo một chiếc mũ có chóp hoặc cho một chiếc mũ chống nắng? Nút tai chống ồn vòng cổ có thể được đeo vòng quanh cổ, vì vậy người sử dụng có thể dùng chúng với mũ có chóp, mũ cứng rộng vành hoặc mũ không có khe cắm.

Bước 3: Các yêu cầu khác

•Tiếng ồn có gián đoạn hay không, hay bạn phải di chuyển ra vào các khu vực có tiếng ồn? Hãy xem xét lựa chọn một nút tai chống ồn cân bằng điện tử. Nút tai chống ồn cân bằng điện tử có khả năng ngăn chặn tiếng ồn tức thời hoặc gián đoạn trong khi vẫn cho phép dự đoán tình huống.

• Bạn đang làm công việc đơn điệu hay cố định mà không cần phải nghe tín hiệu cảnh báo, v.v…? Lựa chọn một nút tai chống ồn tích hợp sẵn tín hiệu radio bằng tần AM/FM. Những nhân viên sử dụng nút tai chống ồn radio có năng suất cao và có động lực hơn trong công việc.

• Bạn đang làm công việc đơn điệu và cần phải nghe tín hiệu cảnh báo, v.v…? Lựa chọn một nút tai chống ồn radio với cả hai băng tần AM/FM và chức năng cân bằng mức ồn.

Những nguồn ồn phổ biến

Dưới đây là những ví dụ về những nguồn gây tiếng ồn với giá trị mức ồn tương đương gần đúng  dB (A). Những ví dụ này chỉ được sử dụng như hướng dẫn vì các giá trị có khoảng dao động rất lớn.  Khoảng cách đến nguồn ồn và môi trường xung quanh cũng sẽ ảnh hưởng đến mức ồn.

Biên dịch: Việt Thắng

(Nguồn tin: ohsonline.com)

Giới thiệu- Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam

Giới thiệu- Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam Công Ty TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MIỀN NAM là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện Kiểm định nhà nước về kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Giấy chứng nhận đủ điều kiện số 67/GCN-KĐ ngày 28/08/2019; Giấy chứng nhận đủ điều kiện số 24/2016/GCN ngày 18/05/2016.
Xem thêm

Hình ảnh hoạt động

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH
AN TOÀN XÂY DỰNG - 8 CHẤN THƯƠNG NGUY HIỂM TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
NHỮNG MỐI NGUY ĐẶC TRƯNG LIÊN QUAN ĐẾN KHÔNG GIAN HẠN CHẾ
KIỂM TRA BẰNG BỘT TỪ (MAGNETIC PARTICLE TEST – MT)
QTKĐ: 10- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN SIÊU ÂM VÁCH THANG MÁY - ĐÁNH GIÁ ĐỘ ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG
Giới thiệu công ty
MỐI NGUY TỪ PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ RỦI RO BỊ QUÁ NHIỆT
QUI TẮC AN TOÀN ĐỀ PHÒNG VẬT RƠI TRÊN CÔNG TRƯỜNG
QTKĐ: 01-2016/BXD QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC THÁP TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
QTKĐ: 09- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG KIỂU CẦU (CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC, BÁN CỔNG TRỤC, PA LĂNG ĐIỆN)
AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN GIÀN GIÁO
HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
AN TOÀN NỒI HƠI (PHẦN 1)

Tin tức

QCVN 01:2014/BXD  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  QUY HOẠCH XÂY DỰNG
QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG 13/06/2017 - Lượt xem: 42254 QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG
QUY ĐỊNH AN TOÀN  KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO 23/01/2018 - Lượt xem: 37524 QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
an toàn máy - thiết bị - Các kiểu bộ phận che chắn được sử dụng chủ yếu để bảo vệ con người tránh các nguy hiểm về cơ khí
an toàn máy - thiết bị - Các kiểu bộ phận che chắn được sử dụng chủ yếu để bảo vệ con người tránh các nguy hiểm về cơ khí 03/07/2017 - Lượt xem: 36958 Gẫy tay, đứt lìa ngón tay, tổn thương mắt… là những chấn thương có thể xảy ra liên quan tới máy gây ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể ảnh hưởng tới việc vận hành an toàn máy móc. Các chi tiết che chắn bảo vệ máy móc rất cần thiết trong công tác bảo vệ công nhân khỏi những chấn thương không cần thiết và có thể phòng tránh được.
Văn hóa an toàn - Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam
Văn hóa an toàn - Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam 18/07/2017 - Lượt xem: 36611 Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn (VHAT) trong sản xuất là một xu hướng tất yếu, cấp thiết của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công tác An toàn và Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) phù hợp với giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng hiện nay.
an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly
an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly 04/07/2017 - Lượt xem: 35034 an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly
Quy trinh sử dụng an toàn pa lăng điện
Quy trinh sử dụng an toàn pa lăng điện 02/06/2017 - Lượt xem: 34939 QUY TRÌNH SỬ DỤNG AN TOÀN PALĂNG ĐIỆN. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG PALĂNG ĐIỆN ; CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MIỀN NAM kiemdinhantoan.pro.vn
an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn
an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn 04/07/2017 - Lượt xem: 33732 an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn
an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ
an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ 04/07/2017 - Lượt xem: 33726 an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ
an toàn xây dựng - Công việc lắp đặt kết cấu thép và những điểm cần nhớ
an toàn xây dựng - Công việc lắp đặt kết cấu thép và những điểm cần nhớ 04/07/2017 - Lượt xem: 33351 Việc lắp đặt các kết cấu thép và khung nhà thường liên quan tới các công việc trên cao cũng như dễ dẫn đến tai nạn ngã cao. Số thương vong trong những công việc lắp đặt kết cấu thép chiếm tỷ lệ cao nhất so với toàn bộ các công việc khác của ngành xây dựng.
an toàn hóa chất - Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường
an toàn hóa chất - Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường 03/07/2017 - Lượt xem: 33348 Các hóa chất tác động và ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo cách khác nhau, mức độ nguy hại khác nhau. Các nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường được phân loại như sau: